Rezolvarea cauzelor penale cu ajutorul medierii

Rezolvarea cauzelor penale cu ajutorul medierii

LEGE nr. 255/19.07.2013-pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT :     PARLAMENTUL ;  PUBLICAT ÎN : MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013 ;  Data intrarii in vigoare : 1 februarie 2014

 ART. 84   Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, certificat de informare, mediator

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, certificat de informare, mediator

   „Art. 2. – (1)  Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.”

  6. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

   „Art. 67. – (1) Dispoziţiile din prezenta lege se aplică şi în cauzele penale, atât în latura penală, cât şi în latura civilă, după distincţiile arătate în prezenta secţiune.

    (2) În latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

    (3) Părţile şi subiecţii procesuali nu pot fi constrânşi să accepte procedura medierii.”

 7. La articolul 68, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

   „Art. 68. – (1) În cauzele penale medierea trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie respectate drepturile fiecărei părţi ori subiect procesual la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie să arate dacă persoanele între care s-a desfăşurat procedura medierii au beneficiat de asistenţa unui avocat şi de serviciile unui interpret ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea.”

 8. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

Mediator, mediere, tranzactie, act de mediere, fisa postului, fisa de post

Mediator, mediere, tranzactie, act de mediere, fisa postului, fisa de post

    „Art. 69. – (1)  În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin soluţionarea conflictului şi încheierea unei înţelegeri, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a), prin derogare de la dispoziţiile art. 157 alin. (3) din Codul penal, fapta nu va atrage răspunderea penală pentru făptuitorul cu privire la care conflictul s-a încheiat prin mediere.

   (2) Termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile se suspendă pe durata desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu au încheiat o înţelegere, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a), persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.”

     9. La articolul 70, alineatele (1), (2), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului, faptuitor, penal

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului, faptuitor, penal

   „Art. 70. – (1)  În cazul în care medierea cu privire la latura penală a cauzei se desfăşoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se poate suspenda, în temeiul prezentării de către părţi a contractului de mediere.

   (2) Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care a fost dispusă

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului, faptuitor, penal

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului, faptuitor, penal


(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că nu s-a încheiat înţelegerea potrivit art. 56 alin. (1) lit. a) sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

    (5) Pentru soluţionarea acţiunii penale ori a acţiunii civile în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat să transmită organului judiciar acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).”

 185. La articolul 276, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    „Art. 276. – (1) În caz de condamnare, renunţare la urmărirea penală, renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, inculpatul este obligat să plătească persoanei vătămate, precum şi părţii civile căreia i s-a admis acţiunea civilă cheltuielile judiciare făcute de acestea.

     (3) În caz de renunţare la pretenţiile civile, precum şi în caz de tranzacţie, mediere ori recunoaştere a pretenţiilor civile, instanţa dispune asupra cheltuielilor conform înţelegerii părţilor.”

 210. Articolul 318 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 318   Renunţarea la urmărirea penală

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

  (4) În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (3), stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligaţii asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea ordonanţei.

 214. La articolul 334, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

   „(2) În cazul în care hotărârea se întemeiază pe dispoziţiile art. 346 alin. (3) lit. a), reluarea se dispune de către conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior prevăzut de lege, numai atunci când constată că pentru remedierea neregularităţii este necesară efectuarea unor acte de urmărire penală. Prin ordonanţa de reluare a urmăririi penale se vor menţiona şi actele ce urmează a fi efectuate.”

 291. Articolul 486 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 486     Soluţionarea acţiunii civile

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, premediere

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, premediere

   (1) În cazul în care instanţa admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi între părţi s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere cu privire la acţiunea civilă, instanţa ia act de aceasta prin sentinţă.

    (2) În cazul în care instanţa admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi între părţi nu s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere cu privire la acţiunea civilă, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă. În această situaţie, hotărârea prin care s-a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu are autoritate de lucru judecat asupra întinderii prejudiciului în faţa instanţei civile.”

 

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

  Important !!!  : – Pentru a beneficia de toate aceste facilitati conferite de lege privind apelarea la un medioator autorizat, birourile noastre de mediator va asigura clientilor daca doresc, asistenta juridica de calitate prin colaborarile cu anumite cabinete de avocat specializate pe diferite domenii de activitate, acestia fiind in masura sa va acorde consultanta de specialitate pentru rezolvarea unei medieri durabile in timp, pe latura penala. 

Legea nr. 192 / 2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

    Pentru a apela la un mediator autorizat, puteti contacta  :

 – Biroul de mediator –  Sava Marius Claudiu ;

Biroul de mediator – Popescu Tiberiu, APELAND LA  URMATORII MEDIATORI  AUTORIZATI : 

Sava Marius consilier juridic, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, auditor certificare ISO, inspector protectie civila, atestat de mediu, 0724805848

  Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

  tel. 0724-805848,

   e-mail :   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com


Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

 

  inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  e-mail : tibipope@yahoo.com

www.fisapostului.eu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *