Cheltuieli la biroul de mediator

Onorariu de mediator

 

Suma ce reprezinta onorariul mediatorului este negociabila, dar insa ea va trebui sa tina cont de urmatoarele conditii esentiale in procedura medierii in ceea ce priveste obiectul si natura conflictului supus medierii (durata procedurii, complexitatea cazului, etc.), cat si numarul partilor aflate in conflict.

Modul in care sunt stabilite onorariile difera bineinteles de la mediator, la alt mediator.

Profesia de mediator, fiind o profesie liberala, mediatorii au posibilitatea stabilirii propriilor criterii privind cuantumul, in cazul :

Biroului de mediator – Sava Marius Claudiu ;

Biroului de mediator – Popescu Tiberiu.

Onorariile mediatoriulor de mai sus mai pot fi negociate de la caz, la caz.

 

Foarte important !!!   Sedinta in cadrul  mediatoriulor de mai sus care este de (30 min.), drept pentru care va fac em cunoscut ca INFORMAREA OBLIGATORIE  ESTE GRATUITA, privind medierea, scopul, avantajele, efectele si limitele acesteia !!!

De asemenea si eliberarea CERTIFICATULUI  DE  INFORMARE incadrul medierii, este GRATUITA !

 

Onorarii cu caracter informativ percepute de catre,

          Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu ;

          Biroul de mediator – Popescu Tiberiu, sunt urmatoarele :

 

Sava Marius consilier juridic, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, auditor certificare ISO, inspector protectie civila, atestat de mediu, 0724805848

    Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

    tel. 0724-805848,

  e-mail :  gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

       

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

    inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

  e-mail : tibipope@yahoo.com

www.fisapostului.eu

 

In litigiile intre profesionisti – onorariul se va discuta pentru fiecare speta in parte.

In cauzele comerciale  – onorariul se va discuta pentru fiecare speta in parte si va fi negociabil.

Daca pe parcurs apar costuri suplimentare, se pot incheia acte aditionale, intrucat este posibil ca pe parcurs sa apara si alte cheltuieli care vor fi solutionate impreuna cu mediatorul

In functie de natura litigiului pot fi stabilite cu acceptul fiecarei parti, onorarii ce pot fi sau nu completate cu onorarii de succes.

– onorariul fixat – este reprezentat de o sumă stabilita pentru o sedinta de mediere

La finalul procedurii de mediere, indiferent de durata procedurii de mediere,  onorariul va fi achitat in functie de cum au stabilit partile.

– onorariul de succes – poate fi reprezentat, de un procent din valoarea bunurilor ce fac obiectul medierii, numai in ipoteza in care partile au fost de accord cu acest onorariu de succes si ajung la un acord amiabil asupra tuturor aspectelor aflate in disputa.

La onorariile percepute, nu se platesete TVA.


ATENTIE  !!! Pentru pretentiile in euro, se face calculul la schimbul de referinta la cursul oficial la BNR, din ziua efectuarii platii catre mediator, conform contractului de mediere semnat de catre parti.

 

Onorariile prezentate mai sus sunt prevazute pentru sedintele de mediere.

In functie de complexitatea cazului si de numarul sedintelor, onorariul se va discuta de la caz la caz.

Cine plateste onorariul mediatorului ?

 – de regula, partile conflictului, in mod egal, la momentul incheierii contractului de mediere

 – de comun acord, partile pot conveni si altfel.

O sedinta de mediere poate dura, in medie de la 1 ora, la 3 ore.

Procedura medierii se poate finaliza fie dupa derularea primei sedinte de mediere, fie dupa ce s-au parcurs doua sau mai multe sedinte de mediere.

 

 Pentru solutionarea litigiilor in materiile de mai jos din procedura medierii, in conformitate cu prevederile Codului de Procedura civila, coroborata cu Legea nr. 192/16.05.2006(actualizată)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  in perioada 01.01.2014 – 31.03.2014,  Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroul de mediator – Popescu Tiberiu, va ofera  un onorariu promotional, dupa cum urmeaza :

– o reducere de  30%, din onorariul spetei supusa medierii, pentru pensionari indiferent de natura si valoarea obiectului  dedusa procedurii de mediere ;

– o reducere de  50%, din onorariul spetei supusa medierii, pentru pensionarii care vor recomanda o alta persoana fizica sau juridica, in vederea efectuarii procedurii de mediere ;

– o reducere de 50%, din onorariul spetei supusa medierii, pentru studentii/elevii care au peste 18 ani, indiferent de natura si valoarea obiectului  dedusa procedurii de mediere.

Onorariul pentru serviciile de mediere cuprinde timpul necesar pregătirii sedintei de mediere, invitatia la mediere si ziua de mediere şi, dacă este necesar, alte taxe impuse de locul de desfasurare a sedintei de mediere.

Contactati-ne acum pentru a calcula costul dumneavoastra pentru serviciul nostru de  mediere complet ce include serviciile de dinainte şi din ziua de mediere, inregistrarea intelegerii intr-un document legal la sfârşitul medierii, precum şi, eventual, inchirierea unui alt loc de intâlnire ori alte cheltuieli.

Medierea este recunoscuta ca una dintre principalele cai de a ajunge mai repede şi mai rentabil la soluţionarea unui litigiu.  Un proces este costisitor si stresant, luând de multe ori luni sau ani de litigii costisitoare.

 

Onorariile percepute de catre Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroul de mediator – Popescu Tiberiu, acopera :

–  toate consilierile preliminare şi de asistenţă, cat si procedurile pentru buna desfasurare a medierii ;

–   convenirea cu partile din conflict a termenelor de realizare a acordului de mediere, schimb de documente si informatii ; 

– zilele de mediere sau alte procedure care cuprind invitarea unor specialisti (avocati, experti contabili, experti tehnici, etc.) ;

-intocmirea documentelor privind finalizarea procedurii si furnizarea completa a serviciilor profesionale de mediere,conciliere si negociere ;

– indrumare si asistenta postmediere.

 

 Este foarte important ca toate documentele/probele sa fie communicate Biroului de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroului de mediator – Popescu Tiberiu, conform celor convenite in conformitate cu calendarul de mediere stabilit pentru fiecare caz, astfel incât să ofere timp suficient pentru pregătirea fiecarui mediator.

 

Cheltuielile suplimentare in cadrul  Biroului de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroului de mediator – Popescu Tiberiu.

 

Alte cheltuieli, cum ar fi inchirierea locatiei (alta locatie decat Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroul de mediator – Popescu Tiberiu), cheltuielile de deplasare ale mediatorului in acea locatie stabilita de catre parti, nu sunt incluse in onorariile de mai sus, şi se achita la costul lor efectiv.

De asemenea, cheltuielile cu evaluarile de specialitate (expertize tehnice si contabile extrajudiciare,  alte expertize, taxe postale, etc.),  nu sunt incluse in onorariile de mai sus, şi se achita la costul lor efectiv.

Biroul de mediatorSava Marius Claudiu si Biroul de mediator Popescu Tiberiu, nu sunt inregistrate ca platitore de TVA.

 

In conformitate cu prevederile art. 26, alin. 1-3, din Legea nr. 192/16.05.2006(actualizată)-privind medierea şi organizarea profesiei   de mediator, se stipuleaza : ,,1)  Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.  2)  Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si de obiectul conflictului. 3) Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.”

Conform legii, mediatorul trebuie sa informeze partile cu privire la onorariu, iar valoarea insumata a onorariului si a cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie sa fie echitabila si justificata.

 

Onorariul in cadrul Biroului de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroului de mediator – Popescu Tiberiu, poate fi stabilit de asemenea cu fiecare parte, astfel :

·            pe ora de mediere ;

·            pe sedinta de mediere ;

·            pe toata durata medierii.

In afara cheltuielilor cu onorariul se pot stabili si alte cheltuieli ocazionate de procesul de mediere (evaluari, expertize,  taxe postale, cheltuieli de deplasare, etc.)

Valoarea onorariului si a cheltuielilor aferente procesului de mediere se stabilesc de comun acord intre mediator si partile aflate in conflict si sunt cuprinse in Contractul de mediere.

De regula, onorariul si cheltuielile de mediere se suporta in mod egal de catre parti si se achita in momentul incheierii contractului de mediere, dar partile, de comun acord , pot conveni si altfel asupra modului in care se suporta cheltuielile ocazionate de procesul de mediere.

In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia.

 

Nota : – Pentru valorile in euro, se face conversia din euro, in lei, in functie de cursul de schimb BNR, din ziua efectuarii platii, pentru onorariu de mediator.

Onorariul de mediator se plateste integral, cu numerar sau prin virament bancar, dupa incheierea contractului de mediere, si anterior fiecarei sedinte de mediere. 

Persoanele care indeplinesc conditiile legale pot beneficia de ajutorul public judiciar pentru restituirea sumelor de plata a onorariului mediatorului, precum si a taxelor de timbru dacă vor apela la mediere inainte de declansarea procesului civil sau după declansarea acestuia, dar inainte de prima zi de infătisare (conform art. 20, din O.U.G. nr. 51/2008).

 

Observaţii :Dacă se incheie un acord de mediere pentru stingerea unui litigiu ce se află pe rolul instanţei, partea interesată poate cere restituirea taxei de timbru.

Dacă una din părţi se incadrează in condiţiile prevăzute de O.G.  nr. 51/2008, pentru a primi ajutor public judiciar, va putea primi ajutor public judiciar şi pentru mediere.

Cu alte cuvinte, este posibil chiar să beneficieze de restituirea onorariului mediatorului.

Astfel, părţile vor şti in ce măsurã conflictul lor poate fi stins prin mediere şi care sunt avantajele recurgerii la procedura medierii raportate la propria cauză, economisind astfel timp şi bani, diminuând totodatã stresul suplimentar, fără a plăti un onorariu de mediator pentru informaţiile primite.

 

Potrivit art. 20, din O.U.G. nr. 51/2008-privind ajutorul public judiciar, persoana care indeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8, alin. 1, sau 2, din prezenta ordonantă, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru si a sumelor acordate cu titlu de onorariu de mediator, dacă se vor incadra in conditiile stbilite de art. 8, din O.U.G. nr. 51/2008 si, foarte important, dacă vor apela la mediere inainte de declansarea procesului civil dar si după declansarea acestuia, dar inainte de prima zi de infătisare.

 

 

Important :Pentru a beneficia de toate aceste facilităti conferite de lege privind ajutorul public judiciar, birourile noastre de mediator va asigura clientilor nostri asistentă juridică de calitate prin colaborările cu anumite cabinete de avocat specializate pe diferite domenii de activitate.

 

Sava Marius consilier juridic, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, auditor certificare ISO, inspector protectie civila, atestat de mediu, 0724805848

    Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

tel. 0724-805848,

    e-mail :   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

      

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

    inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

   e-mail : tibipope@yahoo.com

www.fisapostului.eu

 

 

 

Onorariu de mediator

ONORARIILE VOR FI ACHITATE LA DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE MEDIERE SAU PREMEDIERE DUPA CAZ.

 

Foarte  Important !!!  –  Puteti beneficia de ajutor public judiciar privind sumele acordate cu titlu de onorariu de mediator. Aveti atasata mai jos continutul O.U.G. nr. 51/2008(actualizata)-privind ajutorul public judiciar !

 

Astfel, beneficiază şi de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu, conform actului normativ de mai jos  :

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 (*actualizată*)

privind ajutorul public judiciar in materie civilă

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008

 

    Având in vedere că, potrivit calendarului de adoptare a actelor normative de transpunere a directivelor comunitare in vigoare, România avea obligaţia transpunerii <LLNK 832003L0008           49>Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind imbunătăţirea accesului la justiţie in cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale comune referitoare la asistenţa judiciară acordată in cadrul acestor categorii de cauze,

    ţinând cont că directiva a cărei transpunere trebuie asigurată prevede standarde minime pentru ca sistemul de asistenţă judiciară să fie considerat ca asigurând un acces efectiv la justiţie cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, iar preluarea acestor standarde in plan legislativ presupune crearea unor condiţii cel puţin identice in plan intern, pentru a nu conduce la apariţia unor discriminări intre proprii cetăţeni şi cetăţenii celorlalte state membre ori persoane care au domiciliul ori reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui stat membru şi care ar solicita asistenţă judiciară in faţa instanţelor sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale române,

    având in vedere că accesul la justiţie – expresie a principiilor democratice intr-un stat de drept şi a supremaţiei legii – trebuie să fie efectiv, iar costurile unei proceduri judiciare nu trebuie să constituie o piedică in incercarea de a apela la justiţie pentru realizarea sau apărarea unui drept, justificând, in anumite situaţii şi condiţii, susţinerea din partea statului, din resurse financiare publice,in temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    CAP. I    Dispoziţii generale

    ART. 1

    Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

    ART. 2

    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă este aplicabilă in toate cazurile in care se solicită ajutor public judiciar in faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale române de către orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa obişnuită in România sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

    (2) Pentru a determina dacă solicitantul are domiciliul pe teritoriul României se aplică legea română. In cazul in care solicitantul nu are domiciliul pe teritoriul României, pentru a se stabili dacă acesta are domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru se aplică legea statului membru in cauză.

    (3) Stabilirea domiciliului sau a reşedinţei obişnuite se determină in funcţie de data depunerii cererii de ajutor public judiciar.

    ART. 2^1

    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă este aplicabilă şi in cazul cererilor formulate de persoane fizice care nu au domiciliul sau reşedinţa obişnuită pe teritoriul României ori al altui stat membru al Uniunii Europene, in măsura in care intre România şi statul al cărui cetăţean este solicitantul sau pe al cărui teritoriu işi are domiciliul există o legătură convenţională care conţine dispoziţii referitoare la accesul internaţional la justiţie.

    (2) Pentru statele cu care România nu are legături convenţionale, accesul internaţional la justiţie poate fi acordat in baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii.

    ART. 3

    Ajutorul public judiciar prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă in cauze civile, comerciale, administrative, de muncă şi asigurări sociale, precum şi in alte cauze, cu excepţia celor penale.

    ART. 4

    Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, in condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, orice persoană fizică, in situaţia in care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice in vederea apărării unui drept sau interes legitim in justiţie, fără a pune in pericol intreţinerea sa ori a familiei sale.

    ART. 5

    (1) In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se inţelege soţul/soţia, copiii sau alţi descendenţi in linie dreaptă in vârstă de până la 18 ani aflaţi in intreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi in linie dreaptă in vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află in continuarea studiilor şi in intreţinerea solicitantului.

    (2) In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră membru al familiei şi persoana care are domiciliul ori reşedinţa comună şi gospodăreşte impreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi in linie dreaptă ai acesteia in vârstă de până la 18 ani aflaţi in intreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi in linie dreaptă in vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află in continuarea studiilor şi in intreţinerea solicitantului.

    CAP. II

    Formele ajutorului public judiciar şi condiţiile de acordare

    ART. 6

    Ajutorul public judiciar se poate acorda in următoarele forme:

    a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim in justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită in continuare asistenţă prin avocat;

    b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit in cursul procesului, cu incuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;

    c) plata onorariului executorului judecătoresc;

    d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silită.

     ART. 7

    Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, in oricare dintre formele prevăzute la art. 6. Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, in oricare dintre formele prevăzute la art. 6 lit. a)-c), nu poate depăşi, in cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 10 salarii minime brute pe ţară la nivelul anului in care a fost formulată cererea de acordare.

    ART. 8

    (1) Beneficiază de ajutor public judiciar in formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. In acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează in intregime de către stat.

    (2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat in proporţie de 50%.

    (3) Ajutorul public judiciar se poate acorda şi in alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, in cazul in care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să ii limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru in care acesta işi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.

    ART. 8^1

    Ajutorul public judiciar se acordă, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, independent de starea materială a solicitantului, dacă prin lege specială se prevede dreptul la asistenţă judiciară sau dreptul la asistenţă juridică gratuită, ca măsură de protecţie, in considerarea unor situaţii speciale, precum minoritatea, handicapul, un anumit statut şi altele asemenea. In acest caz, ajutorul public judiciar se acordă fără indeplinirea criteriilor prevăzute la art. 8, dar numai pentru apărarea sau recunoaşterea unor drepturi sau interese rezultate ori aflate in legătură cu situaţia specială care a justificat recunoaşterea, prin lege, a dreptului la asistenţă judiciară sau la asistenţă juridică gratuită.

    ART. 9

    La stabilirea venitului se iau in calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizaţii, onorarii, rente, chirii, profit din activităţi comerciale sau dintr-o activitate independentă şi altele asemenea, precum şi sumele datorate in mod periodic, cum ar fi chiriile şi obligaţiile de intreţinere.

    ART. 10

    Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea părţii sau prin imbunătăţirea stării sale materiale până la un nivel care să ii permită să facă faţă costurilor procesului.

    ART. 10^1

    Prezentul capitol nu aduce atingere prevederilor instrumentelor comunitare sautratatelor internaţionale incheiate cu statele nemembre ale Uniunii Europene, care conţin prevederi referitoare la angajamentele asumate de România privind accesul internaţional la justiţie in materie civilă, obligatoriu, total şi gratuit.

    CAP. III

    Competenţa şi procedura de acordare a ajutorului public judiciar

    SECŢIUNEA 1

    Dispoziţii comune

    ART. 11

    (1) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adresează instanţei competente pentru soluţionarea cauzei in care se solicită ajutorul; in cazul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea in executare a unei hotărâri, cererea este de competenţa instanţei de executare.

    (2) In cazul in care instanţa competentă nu se poate stabili potrivit alin. (1), competentă este judecătoria in a cărei circumscripţie teritorială işi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul.

    (3) Dacă ajutorul public judiciar este solicitat intr-un proces in curs, cererea sau, după caz, cererile de acordare a ajutorului public judiciar se soluţionează, dacă legea nu prevede altfel, de completul investit cu soluţionarea cererii principale.

    ART. 12

    (1) Ajutorul public judiciar se acordă oricând in cursul judecăţii, de la data formulării cererii de către persoana interesată, şi se menţine pe tot parcursul etapei procesuale in care a fost solicitat.

    (2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutită de taxă de timbru.

    ART. 13

    (1) Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei căi de atac se poate acorda in urma unei noi cereri.

    (2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar in vederea exercitării unei căi de atac se adresează instanţei a cărei hotărâre se atacă, in mod obligatoriu, inăuntrul termenului pentru exercitarea căii de atac şi se soluţionează de urgenţă de un alt complet decât cel care a soluţionat cauza pe fond.

    (3) Prin introducerea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, termenul pentru exercitarea căii de atac se intrerupe o singură dată, dacă solicitantul depune in termen de cel mult 10 zile inscrisurile doveditoare prevăzute la art. 14. De la data comunicării incheierii prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public judiciar ori, după caz, cererea de reexaminare, in sensul admiterii, respectiv al respingerii, incepe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac.

    (4) In cazul admiterii cererii de ajutor public judiciar in condiţiile art. 6 lit. a), instanţa comunică de indată incheierea solicitantului şi baroului de avocaţi. Baroul este obligat să desemneze in 48 de ore un avocat cu drept de a pleda in faţa instanţei de apel sau, după caz, de recurs. Data desemnării avocatului şi datele de identificare a acestuia se comunică instanţei şi solicitantului in cel mult 48 de ore.

    (5) De la data desemnării avocatului potrivit alin. (4) incepe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac.

    ART. 13^1

    (1) Dacă hotărârea pronunţată in cauza pentru care s-a incuviinţat ajutorul public judiciar este supusă recursului, ajutorul public judiciar acordat in etapa procesuală imediat anterioară in forma prevăzută la art. 6 lit. a) se extinde de drept pentru redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi pentru exercitarea şi susţinerea acestuia.

    (2) Hotărârea pronunţată cu drept de recurs, insoţită de copia incheierii de incuviinţare a ajutorului public judiciar se comunică de indată baroului de avocaţi, in vederea verificării şi confirmării sau, dacă este cazul, desemnării unui avocat cu drept de a pleda in faţa instanţei de recurs. Pentru recurs avocatul are dreptul la onorariu distinct, stabilit, potrivit legii, de instanţa de recurs.

    (3) Dacă partea nu a beneficiat de ajutor public judiciar in etapa procesuală anterioară recursului, solicitarea ajutorului public judiciar se face potrivit art. 13.

    (4) De la data desemnării sau confirmării avocatului potrivit alin. (2) incepe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac a recursului. Dispoziţiile art. 13 alin. (4) teza finală sunt aplicabile in mod corespunzător.

    (5) Instanţa de recurs verifică dacă se menţin condiţiile pentru ajutorul public judiciar acordat conform alin. (1). Dacă instanţa constată că nu mai sunt indeplinite condiţiile, dispune, prin incheiere, incetarea acestuia şi obligarea părţii la restituirea, in tot sau in parte, a cheltuielilor avansate de stat sub formă de onorariu de avocat, potrivit alin. (2). Dispoziţiile art. 21 sunt aplicabile.

    ART. 14

    (1) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează in scris şi va cuprinde menţiuni privind obiectul şi natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale, ataşându-se inscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale, precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de intreţinere sau de plată. Cererea va fi insoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului in sensul de a preciza dacă in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.

    (2) La primirea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar solicitantului i se va pune in vedere faptul că, in cazul pierderii procesului, cheltuielile de judecată ale celeilalte părţi vor fi in sarcina sa, precum şi posibilitatea restituirii sumelor primite cu titlu de ajutor public judiciar in cazul prevăzut la art. 17 alin. (2).

    (3) Instanţa poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţilor sau informaţii scrise autorităţilor competente.

    ART. 15

    (1) Asupra cererii de ajutor public judiciar instanţa se pronunţă, fără citarea părţilor, prin incheiere motivată dată in camera de consiliu.

    (2) Impotriva incheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicării incheierii.

    (3) Cererea de reexaminare se soluţionează in camera de consiliu de un alt complet, instanţa pronunţându-se prin incheiere irevocabilă.

    ART. 16

    (1) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat când este solicitat abuziv, când costul său estimat este disproporţionat faţă de valoarea obiectului cauzei, precum şi atunci când acordarea ajutorului public judiciar nu se solicită pentru apărarea unui interes legitim ori se solicită pentru o acţiune care contravine ordinii publice sau celei constituţionale.

    (2) Dacă cererea pentru a cărei soluţionare se solicită ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de soluţionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsă, dacă se dovedeşte că solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior inceperii procesului să urmeze o asemenea procedură.

    (3) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat atunci când solicitantul pretinde despăgubiri pentru atingeri aduse imaginii, onoarei sau reputaţiei sale, in condiţiile in care acesta nu a suferit vreun prejudiciu material, precum şi in cazul in care cererea decurge din activitatea comercială sau dintr-o activitate independentă desfăşurată de solicitant.

    ART. 17

    (1) Orice persoană interesată va putea sesiza oricând instanţa care a incuviinţat ajutorul public judiciar, prezentând dovezi cu privire la situaţia reală a celui căruia i s-a incuviinţat cererea; ajutorul public judiciar nu se suspendă in cursul noilor cercetări.

    (2) Dacă instanţa constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin incheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit, precum şi la o amendă in cuantum de până la 5 ori suma pentru care a obţinut nejustificat scutirea.

    (3) Impotriva incheierii se poate face numai cerere de reexaminare, putându-se solicita motivat să se revină asupra despăgubirii sau a amenzii ori să se dispună reducerea acestora. Cererea se face in termen de 5 zile de la data comunicării incheierii şi se soluţionează de un alt complet, prin incheiere irevocabilă.

    ART. 18

    Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin incuviinţarea ajutorului public judiciar vor fi puse in sarcina celeilalte părţi, dacă aceasta a căzut in pretenţiile sale. Partea căzută in pretenţii va fi obligată la plata către stat a acestor sume.

    ART. 19

    (1) Dacă partea care a beneficiat de ajutor public judiciar cade in pretenţii, cheltuielile procesuale avansate de către stat rămân in sarcina acestuia.

    (2) Instanţa poate dispune insă, odată cu soluţionarea cauzei, obligarea părţii care a beneficiat de ajutor public judiciar la restituirea, in tot sau in parte, a cheltuielilor avansate de către stat, dacă prin comportamentul nediligent avut in timpul procesului a cauzat pierderea procesului ori dacă prin hotărâre judecătorească s-a constatat că acţiunea a fost exercitată abuziv.

    ART. 20

    In cazul in care persoana care indeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) face dovada că, anterior inceperii procesului, a parcurs procedura de mediere a litigiului, beneficiază şi de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu. De acelaşi drept beneficiază şi persoana care indeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2), dacă solicită medierea după inceperea procesului, dar inainte de prima zi de infăţişare. Suma la a cărei restituire partea are dreptul se stabileşte de instanţă, prin incheiere pronunţată potrivit art. 15.

    ART. 21

    (1) Dispozitivul incheierii cuprinzând obligaţia de plată a sumelor prevăzute la art. 17 alin. (2) şi art. 18 constituie titlu executoriu.

    (2) In cazul in care titlul executoriu este temei pentru executarea unei creanţe bugetare, acesta va fi comunicat din oficiu organelor competente.

    ART. 22

    (1) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru acordarea ajutorului public judiciar de către stat in condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, denumit in continuare fondul pentru ajutor public judiciar, se constituie din sumele prevăzute la art. 25 alin.     (1) şi <LLNK 11997   146 10 202  26 40>art. 26 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Fondul pentru ajutor public judiciar se cuprinde distinct in bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei.

    (3) Sumele reprezentând onorariile avocatului, expertului, traducătorului, interpretului, executorului judecătoresc sau mediatorului se plătesc in cont bancar, prin virament sau in numerar, prin compartimentele economice ale tribunalelor.

    SECŢIUNEA a 2-a

    Asistenţa prin avocat

    ART. 23

    Ajutorul public judiciar sub forma asistenţei prin avocat se acordă conform prevederilor cuprinse in <LLNK 11995    51 11 201   0 17>Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la asistenţa judiciară sau asistenţa judiciară gratuită.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Ajutorul public judiciar sub forma plăţii onorariului expertului, traducătorului sau interpretului

    ART. 24

    (1) In cazul incuviinţării cererii de ajutor public judiciar, sub forma plăţii onorariului expertului, traducătorului sau interpretului, prin incheierea de incuviinţare a asistenţei se stabileşte şi onorariul provizoriu cuvenit acestora.

    (2) După prestarea serviciului pentru care s-a plătit onorariul provizoriu, instanţa va stabili onorariul definitiv.

    ART. 25

    Incheierea pronunţată de instanţă cu privire la onorariul provizoriu şi, după caz, la sumele ce reprezintă diferenţă intre onorariul provizoriu şi cel definitiv constituie titlu executoriu.

    SECŢIUNEA a 4-a

    Ajutorul public judiciar sub forma plăţii onorariului executorului judecătoresc

    ART. 26

    (1) In cazul incuviinţării cererii de ajutor public judiciar sub forma plăţii onorariului executorului judecătoresc, prin incheierea de incuviinţare a asistenţei se stabileşte şi onorariul provizoriu cuvenit executorului judecătoresc, in funcţie de complexitatea dosarului la acea dată.

    (2) Cererea impreună cu incheierea de incuviinţare se trimit, de indată, camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti din circumscripţia teritorială a acelei instanţe.

    (3) Colegiul director al camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti are obligaţia de a desemna, in termen de 3 zile, un executor judecătoresc, căruia ii transmite, odată cu inştiinţarea desemnării, incheierea prevăzută la alin. (1). Preşedintele are obligaţia de a comunica şi beneficiarului ajutorului public judiciar numele executorului judecătoresc desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el insuşi desemnarea unui anumit executor judecătoresc, competent din punct de vedere teritorial.

    ART. 27

    (1) După indeplinirea atribuţiilor pe care legea şi statutul le prevăd in sarcina executorului judecătoresc, instanţa va stabili, la cererea executorului judecătoresc, onorariul definitiv, in funcţie de complexitatea cauzei şi de volumul activităţii desfăşurate, in limitele onorariilor stabilite potrivit legii.

    (2) Incheierea pronunţată de instanţă cu privire la onorariul provizoriu şi, după caz, la sumele ce reprezintă diferenţa dintre onorariul provizoriu şi cel definitiv constituie titlu executoriu, fără indeplinirea vreunei alte condiţii sau formalităţi.

    ART. 28

    (1) Executorul judecătoresc desemnat potrivit art. 26 alin. (3) să acorde ajutorul public judiciar nu poate refuza această sarcină profesională decât in caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.

    (2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie abatere disciplinară, in condiţiile legii.

    ART. 29

    Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renunţarea unilaterală şi nejustificată a acestuia la executarea incepută de executorul desemnat duce la incetarea ajutorului public sub forma plăţii onorariului executorului judecătoresc.

    ART. 30

    (1) Executorul judecătoresc este dator să depună toate diligenţele pentru ducerea la indeplinire a executării in cauza in care a fost desemnat, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să indeplinească cu celeritate demersurile prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor părţilor, a obligaţiilor sale profesionale şi a normelor procedurale.

    (2) Executorului judecătoresc care acordă ajutor public judiciar ii este interzis să solicite sau să primească alte sume de bani sau alte foloase de la partea asistată.

    ART. 31

    (1) Impotriva modului de indeplinire a obligaţiilor profesionale de către executorul judecătoresc desemnat partea asistată poate face plângere la instanţa care a incuviinţat ajutorul public judiciar. In cazul in care plângerea este găsită intemeiată, instanţa sesizează colegiul director al camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti in vederea inlocuirii executorului.

    (2) Odată cu inlocuirea executorului judecătoresc, organele de conducere ale camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti vor lua măsuri de verificare a activităţii executorului inlocuit şi, dacă este cazul, de sancţionare, potrivit legii.

    ART. 32

    (1) In cazul in care beneficiarul asistenţei judiciare renunţă la continuarea executării silite, executorul judecătoresc are obligaţia de a inştiinţa camera teritorială a executorilor judecătoreşti, precum şi instanţa care a incuviinţat ajutorul public judiciar.

    (2) In acest caz, precum şi in orice altă situaţie in care executorul desemnat nu finalizează executarea silită, instanţa stabileşte onorariul proporţional cu actele de executare efectuate, chiar sub nivelul minim stabilit potrivit art. 27 alin. (1).

    SECŢIUNEA a 5-a

    Ajutorul public judiciar sub forma facilităţilor la plata taxelor judiciare

    ART. 33

    In cazul incuviinţării cererii de acordare a facilităţilor la plata taxelor judiciare, prin incheiere se vor stabili fie scutirea de plată, fie, după caz, cota de reducere, termenele de plată şi cuantumul ratelor.

    ART. 34

    (1) In cazul in care taxele judiciare datorate sunt mai mari decât dublul venitului net lunar pe familie al solicitantului din luna anterioară formulării cererii de ajutor public judiciar, eşalonarea plăţii se va face astfel incât rata lunară datorată să nu depăşească jumătate din venitul net pe familie, dacă instanţa nu apreciază necesar a se acorda o altă formă de ajutor, mai favorabilă.

    (2) Eşalonarea plăţii taxelor judiciare se poate face in cel mult 48 de rate lunare.

    CAP. IV

    Asistenţa extrajudiciară

    ART. 35

    (1) Asistenţa prin avocat poate fi şi extrajudiciară şi constă in acordarea de consultaţii, formularea de cereri, petiţii, sesizări, iniţierea altor asemenea demersuri legale, precum şi in reprezentarea in faţa unor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, in vederea realizării unor drepturi sau interese legitime. Asistenţa extrajudiciară trebuie să conducă la furnizarea unor informaţii clare şi accesibile solicitantului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la instituţiile competente, şi, dacă este posibil, la condiţiile, termenele şi procedurile prevăzute de lege pentru recunoaşterea, acordarea sau realizarea dreptului ori interesului pretins de solicitant.

    (2) Asistenţa extrajudiciară se acordă conform prevederilor <LLNK 11995    51 11 201   0 17>Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 36

    Avocatul care a acordat asistenţă extrajudiciară nu poate acorda asistenţă judiciară aceleiaşi persoane, pentru valorificarea ori apărarea aceluiaşi drept sau interes, in cazul in care beneficiarul asistenţei extrajudiciare formulează cerere de chemare in judecată pentru valorificarea ori apărarea acelui drept sau interes.

    ART. 37

    Modul de plată şi nivelul remuneraţiei avocaţilor pentru serviciile de asistenţă extrajudiciară se stabilesc prin protocol incheiat intre Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

    CAP. V

    Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de acordare a ajutorului public judiciar

   ART. 38

    (1) Coordonarea şi controlul activităţii de acordare a ajutorului public judiciar se fac de Ministerul Justiţiei.

    (2) Finanţarea activităţii de acordare a ajutorului public judiciar se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. Sumele necesare ajutorului public judiciar se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.

    (3) Principalele atribuţii ale Ministerului Justiţiei in domeniul coordonării şi controlului activităţii de acordarea a ajutorului public judiciar sunt:

    a) exercită controlul şi asigură coordonarea, sub aspect funcţional şi organizatoric, in ceea ce priveşte modul in care se acordă ajutorul public judiciar;

    b) ia măsuri pentru informarea publicului cu privire la sistemul de ajutor public judiciar;

    c) stabileşte, prin protocol sau prin ordin, potrivit legii, valoarea sau, după caz, limitele onorariilor pentru acordarea asistenţei de către avocat şi, respectiv, pentru executorul judecătoresc;

    d) evaluează necesităţile bugetare pentru acordarea asistenţei judiciare şi propune bugetul, pentru a fi inclus, separat, in bugetul Ministerului Justiţiei;

    e) centralizează datele şi informaţiile referitoare la acordarea ajutorului public judiciar;

    f) intocmeşte criteriile statistice pentru evidenţa datelor şi informaţiilor privind acordarea ajutorului public judiciar.

    ART. 39

    (1) Datele şi informaţiile referitoare la acordarea ajutorului public judiciar se centralizează, se administrează şi se actualizează de Ministerul Justiţiei.

    (2) In vederea intocmirii şi actualizării evidenţei, instanţele judecătoreşti şi Uniunea Naţională a Barourilor din România transmit Ministerului Justiţiei, trimestrial, situaţii privind cererile de acordare a ajutorului public judiciar şi, respectiv, a asistenţei extrajudiciare, cuprinzând date referitoare la incuviinţarea şi respingerea cererilor, inlocuirea avocaţilor, a executorilor judecătoreşti, precum şi orice alte informaţii solicitate de Ministerul Justiţiei in vederea indeplinirii obligaţiilor ce ii revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 40

    (1) Ministerul Justiţiei poate face verificări, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane interesate, cu privire la realitatea situaţiei materiale a celui care a beneficiat de asistenţă extrajudiciară. Verificările pot fi făcute oricând, timp de 2 ani de la data acordării acesteia.

    (2) In cazul in care constată că beneficiarul ajutorului public judiciar sau al asistenţei extrajudiciare a prezentat date false sau a ascuns date in legătură cu situaţia sa materială, Ministerul Justiţiei va sesiza organele fiscale competente, in vederea obligării acestuia la restituirea sumelor de care a beneficiat in mod nejustificat.

    CAP. VI

    Reguli speciale privind acordarea ajutorului public judiciar cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau altor persoane care au domiciliul ori reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui stat membru şi formularea unei cereri de asistenţă judiciară către un alt stat membru al Uniunii Europene

    ART. 41

    (1) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar, formulată de cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau de persoane care au domiciliul sau reşedinţa obişnuită in unul dintre aceste state, altul decât România, se depune insoţită de documente justificative:

    a) fie prin intermediul autorităţii centrale a statului membru de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului;

    b) fie prin intermediul autorităţii centrale române;

    c) fie direct la instanţa română competentă potrivit art. 11.

    (2) Cererea, precum şi inscrisurile doveditoare se depun traduse in limba română.

    ART. 42

    Când cererea este depusă prin intermediul autorităţii centrale române, aceasta are obligaţia transmiterii către instanţa competentă.

    ART. 43

    (1) In situaţiile reglementate de prezenta secţiune, in cazul in care, la data formulării cererii de ajutor public judiciar, nu se poate determina instanţa competentă potrivit art. 11, cererea se soluţionează de Tribunalul Bucureşti.

    (2) Asistenţa extrajudiciară se asigură, in situaţia prevăzută la alin. (1), de Baroul Bucureşti.

    ART. 44

    Ajutorul public judiciar incuviinţat potrivit prezentului capitol include, in afara formelor prevăzute la art. 6, următoarele:

    a) cheltuielile pentru traducerea inscrisurilor depuse de beneficiar şi care au fost solicitate de instanţă sau de autoritatea cu atribuţii jurisdicţionale in vederea soluţionării cauzei;

    b) asigurarea unui interpret in procedurile in faţa instanţei/autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale;

    c) cheltuielile deplasării in România, pe care beneficiarul asistenţei sau o altă persoană trebuie să o facă la cererea instanţei ori a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale ori in cazul in care legea prevede prezenţa obligatorie a uneia dintre aceste persoane.

    ART. 45

    (1) Cetăţenii români, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii, cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită pe teritoriul României, beneficiază de consultanţă juridică gratuită din partea autorităţii centrale române, in condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, in vederea obţinerii asistenţei juridice in cauze de competenţa instanţelor unui alt stat membru al Uniunii Europene sau pentru executarea unei hotărâri pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, in condiţiile prevăzute de legea acelui stat. Autoritatea centrală română asistă solicitantul, asigurându-se ca cererea, completată conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, să fie insoţită de toate documentele conexe pretinse de autoritatea competentă a statului solicitat.

    (2) Autoritatea centrală română asigură traducerea cererii şi a documentelor conexe necesare. Traducerea se face:

    a) fie in limba oficială a statului membru solicitat;

    b) fie in una dintre limbile acelui stat ce corespunde uneia dintre limbile instituţiilor Comunităţii;

    c) fie in una dintre limbile acceptate de statul membru solicitat, potrivit <LLNK 832003L0008           26>Directivei (CE) nr. 8/2003 de imbunătăţire a accesului la justiţie in litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată in astfel de litigii.

    (3) Autoritatea centrală română, in termen de 15 zile de la data primirii cererii şi a documentelor conexe, traduse conform alin. (2), le transmite autorităţii de primire competente a acelui stat membru.

    ART. 46

    (1) Autoritatea centrală română poate refuza transmiterea unei cereri de asistenţă juridică intr-un alt stat membru dacă o astfel de cerere este vădit neintemeiată sau excedează domeniului de aplicare al <LLNK 832003L0008           26>Directivei (CE) nr. 8/2003.

    (2) In cazul in care cererea de asistenţă juridică formulată şi transmisă potrivit art. 45 este respinsă de autoritatea competentă a statului membru solicitat, autoritatea centrală română va cere solicitantului restituirea cheltuielilor de traducere.

    ART. 47

    Cererile şi documentele conexe, transmise sau primite in conformitate cu prevederile prezentului capitol, sunt scutite de formalitatea legalizării sau de orice altă formalitate echivalentă.

    ART. 48

    Se desemnează Ministerul Justiţiei ca autoritate centrală română in materia acordării ajutorului public judiciar, in sensul <LLNK 832003L0008           26>Directivei (CE) nr. 8/2003.

    ART. 49

    Cererile pentru acordarea ajutorului public judiciar, formulate conform prezentului capitol, se intocmesc potrivit formularului de cerere prevăzut in anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    CAP. VII

    Dispoziţii finale şi tranzitorii

    ART. 50

    (1) Pentru ducerea la indeplinire, in calitate de autoritate centrală, a unor obligaţii rezultate din prezenta ordonanţă de urgenţă sau asumate in cadrul cooperării judiciare internaţionale, prin instrumentele internaţionale la care România este parte, Ministerul Justiţiei poate incheia, potrivit legii, convenţii de colaborare cu:

    a) avocaţi, pentru furnizarea unor servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare, după caz;

    b) executori judecătoreşti;

    c) traducători şi interpreţi.

    (2) Pentru indeplinirea altor atribuţii care ii revin din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Justiţiei poate incheia protocoale cu Uniunea Naţională a Barourilor din România, cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, cu organele reprezentative ale altor profesii ori cu alte instituţii sau autorităţi.

     ART. 50^1

    Sumele reprezentând limitele de venit şi limita maximă ce se poate acorda ca ajutor public judiciar, prevăzute la art. 7 şi, respectiv, art. 8 alin. (1) şi (2), se pot modifica prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 50^2

    In situaţia in care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, beneficiarul ajutorului public dobândeşte bunuri sau drepturi de creanţă a căror valoare, respectiv cuantum, depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat să restituie ajutorul public. Procedura de restituire este cea prevăzută la cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 51

    Alineatul (1) al articolului 26 din <LLNK 11997   146 10 201   0 18>Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „Art. 26*). – (1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru, amenzile judiciare, impozitele incasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct in bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi vor fi folosite pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar.”

    „Art. 26

    (1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum şi din impozitele incasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct in bugetele de venituri şi cheltuieli ale Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel:

    a) o cotă de 70% va fi cuprinsă in bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, din care 50% va fi folosită pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică, iar 20% va avea ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente;

    b) o cotă de 10% va fi cuprinsă in bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii şi va fi folosită pentru asigurarea pregătirii profesionale a judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii şi, respectiv, Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente;

    c) o cotă de 10% va fi cuprinsă in bugetul de venituri şi cheltuieli al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi o cotă de 10% va fi cuprinsă in bugetul de venituri şi cheltuieli al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente.

    (2) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta in anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.”

    ART. 52

    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră in vigoare la 30 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 53

    La data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 74-81 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alin. (1) al <LLNK 11997   146 10 202  21 30>art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 12003   571 10 202 295 50>art. 295 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 54

    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului 2003/8/CE de imbunătăţire a accesului la justiţie in litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată in astfel de litigii, publicată in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 26 din 31 ianuarie 2003.

    (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă care transpun prevederile Directivei (CE) nr. 8/2003 prevalează asupra dispoziţiilor conţinute in acordurile bilaterale şi multilaterale incheiate de statele membre, inclusiv:

    a) Acordul european privind transmiterea cererilor de asistenţă judiciară, semnat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, modificat prin Protocolul adiţional la Acordul european privind transmiterea cererilor de asistenţă judiciară, semnat la Moscova in 2001;

    b) Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, incheiată la Haga la 25 octombrie 1980.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

p. Ministrul internelor

şi reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Departamentul

pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

    Bucureşti, 21 aprilie 2008.

    Nr. 51.

 

    ANEXĂ

FORMULAR

pentru cererea de asistenţă judiciară

in alt stat membru al Uniunii Europene

 

    Instrucţiuni:

    1. Inainte de completarea formularului cererii, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.

    2. Persoana care completează cererea trebuie să ofere toate informaţiile solicitate in acest formular.

    3. Orice informaţie imprecisă, inadecvată sau incompletă poate intârzia procedura soluţionării cererii dumneavoastră.

    4. Includerea unor informaţii false sau incomplete in cerere poate avea consecinţe legale, iar cererea pentru asistenţă judiciară poate fi respinsă, putând fi atrasă, de asemenea, răspunderea penală.

    5. Vă rugăm sa ataşaţi toate documentele doveditoare.

    6. Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că această cerere nu are efect asupra termenului de introducere a unei acţiuni in justiţie.

    7. Vă rugăm să dataţi şi să semnaţi cererea.

    A1. Datele personale ale solicitantului

    Numele şi prenumele ……………………………………..

    Data şi locul naşterii …………………………………..

    CNP ……………………………………………………

    Adresa (domiciliul sau reşedinţa) …………………………

    ……………………………………………………….

    Tel/fax/e-mail ………………………………………….

    A2. Dacă este cazul, datele personale ale reprezentantului legal (părinte, tutore, curator etc.) (se completează in cazul in care solicitantul este reprezentat legal)

    Numele şi prenumele ……………………………………..

    Data şi locul naşterii …………………………………..

    CNP ……………………………………………………

    Adresa …………………………………………………

    Tel/fax/e-mail ………………………………………….

    A3. Dacă este cazul, datele personale ale avocatului solicitantului (se completează in cazul in care solicitantul are deja un avocat)

    Numele şi prenumele ……………………………………..

    Adresa …………………………………………………

    Tel/fax/e-mail ………………………………………….

    B. Informaţii privitoare la litigiul pentru care se solicită asistenţa judiciară

    Vă rugăm ataşaţi copii ale tuturor documentelor doveditoare.

    B1. Natura litigiului (divorţ, litigiu de muncă etc.)

    B2. Valoarea litigiului, dacă aceasta poate fi exprimată in bani, precum şi moneda in care este exprimată valoarea litigiului

    B3. Descrierea situaţiei pentru a cărei soluţionare se solicită ajutor public judiciar (incluzând instanţa competentă, termenul, probatoriul etc.)

    C. Detalii privind procedura

    Vă rugăm ataşaţi copii ale tuturor documentelor doveditoare.

    C1. Calitatea in care sunteţi sau urmează să fiţi in proces (reclamant sau pârât)

    Descrieţi obiectul pretenţiei supuse judecăţii ……………………

    ……………………………………………………………..

    Numele şi datele de contact ale părţii adverse ……………………

    ……………………………………………………………..

    C2. Dacă este cazul, motive speciale pentru soluţionarea de urgenţă a cererii

    C3. Vă rugăm specificaţi ce cheltuieli ar trebui sa acopere (se bifează):

    [] a) asistenţă avocaţială;

    [] b) plata expertului;

    [] c) plata traducătorului sau a interpretului folosit in cursul procesului;

    [] d) plata onorariului executorului judecătoresc;

    [] e) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la plata taxelor judiciare şi/sau a cauţiunilor prevăzute de lege, inclusiv a taxelor şi cauţiunilor datorate in faza de executare silită.

    C4. Vă rugăm specificaţi dacă ajutorul public judiciar este solicitat pentru a obţine:

    [] Asistenţă avocaţială in cadrul procedurilor extrajudiciare

    [] Asistenţă avocaţială inainte de inceperea procesului

    [] Asistenţă avocaţială (consultanţă şi/sau reprezentare) in cadrul procedurilor in curs de desfăşurare. In acest caz, specificaţi:

    – numărul de inregistrare

    – termenele de judecată

    – instanţa

    – adresa instanţei

    [] Asistenţă avocaţială in cadrul procedurilor de introducere a unei căi de atac impotriva unei hotărâri judecătoreşti. In acest caz, specificaţi:

    – instanţa

    – data hotărârii

    – motivul solicitării asistenţei

    – calea de atac impotriva hotărârii

    [] Asistenţă avocaţială in cadrul procedurii de executare silită. In acest caz, specificaţi:

    – instanţa

    – data pronunţării hotărârii sau a emiterii altui titlu executoriu.

    C6. Specificaţi dacă aveţi orice formă de asigurare sau alte drepturi şi facilităţi care ar putea acoperi cheltuielile de judecată in tot sau in parte.

    In acest caz oferiţi detalii: ………………………………..

    …………………………………………………………..

    …………………………………………………………..

    D. Situaţia familială


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *