Onorariu de mediator

Onorariu de mediator

Suma ce reprezinta onorariul mediatorului este negociabila, dar insa ea va trebui sa tina cont de urmatoarele conditii esentiale in procedura medierii in ceea ce priveste obiectul si natura conflictului supus medierii (durata procedurii, complexitatea cazului, etc.), cat si numarul partilor aflate in conflict.

 OFERTA  ONORARIU   DE   MEDIATOR

PENTRU  PENSIONARII  CARE  AU  PENSII  SUB  1.000  LEI

PENTRU  STUDENTII/ELEVII  CARE  AU  PESTE  18  ANI

 Pentru solutionarea litigiilor in materiile de mai jos din procedura medierii, in conformitate cu prevederile Codului de Procedura civila, coroborata cu Legea nr. 192/16.05.2006(actualizată)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  in perioada 01.01.2014 – 31.03.2014,  Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroul de mediator – Popescu Tiberiu, va ofera  un onorariu promotional, dupa cum urmeaza :

o reducere de  30%, din onorariul spetei supusa medierii, pentru pensionari indiferent de natura si valoarea obiectului  dedusa procedurii de mediere ;

o reducere de  50%, din onorariul spetei supusa medierii, pentru pensionarii care vor recomanda o alta persoana fizica sau juridica, in vederea efectuarii procedurii de mediere ;

o reducere de 50%, din onorariul spetei supusa medierii, pentru studentii/elevii care au peste 18 ani, indiferent de natura si valoarea obiectului  dedusa procedurii de mediere ;

Onorariul pentru serviciile de mediere cuprinde timpul necesar pregătirii sedintei de mediere, invitatia la mediere si ziua/zilele de mediere şi, dacă este necesar, alte taxe impuse de locul de desfasurare a sedintei de mediere.

Contactati-ne acum pentru a calcula costul dumneavoastra pentru serviciul nostru de  mediere complet ce include serviciile de dinainte şi din ziua de mediere, inregistrarea intelegerii intr-un document legal la sfârşitul medierii, precum şi, eventual, inchirierea unui alt loc de intâlnire ori alte cheltuieli.

Modul in care sunt stabilite onorariile difera bineinteles de la mediator, la alt mediator.

Profesia de mediator, fiind o profesie liberala, mediatorii au posibilitatea stabilirii propriilor criterii privind cuantumul onorariilor, in cazul :

Biroului de mediator – Sava Marius Claudiu ;

Biroului de mediator – Popescu Tiberiu.

Onorariile mediatoriulor de mai sus mai pot fi negociate de la caz, la caz.

Foarte important !!!  Sedinta in cadrul mediatoriulor de mai sus care este de (30 min.), drept pentru care va facem cunoscut ca INFORMAREA OBLIGATORIE  ESTE GRATUITA, privind medierea, scopul, avantajele, efectele si limitele acesteia !!!

De asemenea si eliberarea CERTIFICATULUI  DE  INFORMARE incadrul medierii,  este  GRATUITA !

 Pentru onorariu, cu caracter informativ percepute de catre,

–    Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu ;

–    Biroul de mediator – Popescu Tiberiu, APELATI  LA  URMATORII MEDIATORI  AUTORIZATI : 

  

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

   Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

    tel. 0724-805848,

  e-mail :  gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

 

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

    inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

  e-mail : tibipope@yahoo.com

www.fisapostului.eu

 

 

 

 

 Pentru onorariu, cu caracter informativ percepute de mediatorii autorizati, sunati si aflati detalii in domeniile :

  • in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
  • in materia dreptului familiei (neintelegerile care tin de continuarea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor sau orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii);
  •  in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
  •  in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
  •  in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
  • in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1013 – 1024 sau la cea prevazuta la art. 1025 – 1032 din Codul de procedura civila.
  • in cazul infractiunilor pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima isi exprima consimtamantul  de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul; daca victima refuza sa participe impreuna cu faptuitorul, sedinta de informare se desfasoara separat. 

Legea precizeaza ca dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii intr-o anumita materie se face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.

 –    Litigii intre profesionisti onorariul se va discuta pentru fiecare speta in parte;

–    Cauze comerciale  onorariul se va discuta pentru fiecare speta in parte si va fi negociabil.

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

   Daca pe parcurs apar costuri suplimentare, se pot incheia acte aditionale, intrucat este posibil ca pe parcurs sa apara si alte cheltuieli care vor fi solutionate impreuna cu mediatorul

   In functie de natura litigiului pot fi stabilite cu acceptul fiecarei parti, onorarii ce pot fi sau nu completate cu onorarii de succes.

  – onorariul fixat – este reprezentat de o sumă stabilita pentru o sedinta de mediere, iar la finalul procedurii de mediere, indiferent de durata procedurii de mediere,  onorariul va fi achitat in functie de cum au stabilit partile.

  – onorariul de succes – poate fi reprezentat, de un procent din valoarea bunurilor ce fac obiectul medierii, numai in ipoteza in care partile au fost de accord cu acest onorariu de succes si ajung la un acord amiabil asupra tuturor aspectelor aflate in disputa.

La onorariile percepute de catre mediatorii mai sus mentionati, nu se platesete TVA.

ATENTIE  !!! – Pentru pretentiile in euro, se face calculul la schimbul de referinta la cursul oficial la BNR, din ziua efectuarii platii catre mediator, conform contractului de mediere semnat de catre parti.

Onorariile prezentate mai sus sunt prevazute pentru sedintele de mediere.

In functie de complexitatea cazului si de numarul sedintelor, onorariul se va discuta de la caz la caz.

Mediere, mediator, conciliere, tranzactie, litigiu, divort

Mediere, mediator, conciliere, tranzactie, litigiu, divort

  Cine plateste onorariul mediatorului  ?

 – de regula, partile conflictului, in mod egal, la momentul incheierii contractului de mediere ;

 – de comun acord, partile pot conveni si altfel.

O sedinta de mediere poate dura, in medie de la 1 ora, la 3 ore.

Procedura medierii se poate finaliza fie dupa derularea primei sedinte de mediere, fie dupa ce s-au parcurs doua sau mai multe sedinte de mediere.

Ce presupune sedinta de informare

In sedinta de informare privind medierea, mediatorul explica partilor scopul, limitele si efectele medierii, precum si avantajele acestei proceduri.

Sedinta de informare este gratuita, dupa cum se precizeaza si in Legea medierii: „Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu„.

Potrivit normelor legale, partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator.

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, mediator

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, mediator

  In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile.

Invitatia la sedinta se va transmite de catre mediator, prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului, iar partea solicitanta trebuie sa furnizeze mediatorului datele necesare contactarii celeilalte parti.

In cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data in vederea informarii si acceptarii medierii.

Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei transmise de partea adversa ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.

In cazul acceptarii medierii, partile in disputa si mediatorul vor semna contractul de mediere, iar procedura de solutionare amiabila a conflicutului va incepe. Pentru medierea propriu-zisa a conflictului, partile vor trebui sa plateasca mediatorului un onorariu negociat, precum si toate cheltuielile ocazionate de mediere.

Medierea este recunoscuta ca una dintre principalele cai de a ajunge mai repede şi mai rentabil la soluţionarea unui litigiu.  Un proces este costisitor si stresant, luând de multe ori luni sau ani de litigii costisitoare.

Onorariile percepute de catre

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

 

 Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu si 

   

Inginer Popescu Tiberiu tel. 0729958594, mediator, fisa postului, inspector protectia muncii, evaluator de risc ssm, cadru tehnic su

Inginer Popescu Tiberiu tel. 0729958594, mediator, fisa postului, inspector protectia muncii, evaluator de risc ssm, cadru tehnic su

 

   Biroul de mediator – Popescu Tiberiu,  acopera :

 –  toate consilierile preliminare şi de asistenţă, cat si procedurile pentru buna desfasurare a medierii ;

 –  convenirea cu partile din conflict a termenelor de realizare a acordului de mediere, schimb de documente si informatii;

 – zilele de mediere sau alte procedure care cuprind invitarea unor specialisti (avocati, experti contabili, experti tehnici, etc.) ;

 – intocmirea documentelor privind finalizarea procedurii si furnizarea completa a serviciilor profesionale de mediere,conciliere si negociere ;

–  indrumare si asistenta postmediere.

  Este foarte important ca toate documentele/probele sa fie communicate Biroului de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroului de mediator – Popescu Tiberiu, conform celor convenite in conformitate cu calendarul de mediere stabilit pentru fiecare caz, astfel incât să ofere timp suficient pentru pregătirea fiecarui mediator.

 Cheltuielile suplimentare in cadrul  Biroului de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroului de mediator – Popescu Tiberiu.

 Alte cheltuieli, cum ar fi inchirierea locatiei (alta locatie decat Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroul de mediator – Popescu Tiberiu), cheltuielile de deplasare ale mediatorului in acea locatie stabilita de catre parti, nu sunt incluse in onorariile de mai sus, şi se achita la costul lor efectiv.

De asemenea, cheltuielile cu evaluarile de specialitate (expertize tehnice si contabile extrajudiciare,  alte expertize, taxe postale, etc.),  nu sunt incluse in onorariile de mai sus, şi se achita la costul lor efectiv.

Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroul de mediator – Popescu Tiberiu, nu sunt inregistrate ca platitore de TVA.

 In conformitate cu prevederile art. 26, alin. 1-3, din Legea nr. 192/16.05.2006(actualizată)-privind medierea şi organizarea profesiei   de mediator, se stipuleaza : ,,1)  Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.  2)  Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si de obiectul conflictului.3) Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.”

Conform legii, mediatorul trebuie sa informeze partile cu privire la onorariu, iar valoarea insumata a onorariului si a cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie sa fie echitabila si justificata.

 Onorariul in cadrul Biroului de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroului de mediator – Popescu Tiberiu, poate fi stabilit de asemenea cu fiecare parte, astfel :

  • pe ora de mediere ;
  • pe sedinta de mediere ;
  • pe toata durata medierii.

In afara cheltuielilor cu onorariul se pot stabili si alte cheltuieli ocazionate de procesul de mediere (evaluari, expertize,  taxe postale, cheltuieli de deplasare, etc.)

Valoarea onorariului si a cheltuielilor aferente procesului de mediere se stabilesc de comun acord intre mediator si partile aflate in conflict si sunt cuprinse in Contractul de mediere.

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848, 0729958594

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848, 0729958594

  De regula, onorariul si cheltuielile de mediere se suporta in mod egal de catre parti si se achita in momentul incheierii contractului de mediere, dar partile, de comun acord, pot conveni si altfel asupra modului in care se suporta cheltuielile ocazionate de procesul de mediere.

In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia.

 Nota : – Pentru valorile in euro, se face conversia din euro, in lei, in functie de cursul de schimb BNR, din ziua efectuarii platii, pentru onorariu de mediator.

Onorariul de mediator se plateste integral, cu numerar sau prin virament bancar, dupa incheierea contractului de mediere, si anterior fiecarei sedinte de mediere.

Persoanele care indeplinesc conditiile legale pot beneficia de ajutorul public judiciar pentru restituirea sumelor de plata a onorariului mediatorului, precum si a taxelor de timbru dacă vor apela la mediere inainte de declansarea procesului civil sau după declansarea acestuia, dar inainte de prima zi de infătisare (conform art. 20, din O.U.G. nr. 51/2008).

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, incredintarea copiilor, fisa postului

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, incredintarea copiilor, fisa postului

 Observaţii :Dacă se incheie un acord de mediere pentru stingerea unui litigiu ce se află pe rolul instanţei, partea interesată poate cere restituirea taxei de timbru.

 Dacă una din părţi se incadrează in condiţiile prevăzute de O.G.  nr. 51/2008, pentru a primi ajutor public judiciar, va putea primi ajutor public judiciar şi pentru mediere. O.U.G. nr. 51 din 21.04.2008 (actualizată)-privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Cu alte cuvinte, este posibil chiar să beneficieze de restituirea onorariului mediatorului.

Astfel, părţile vor şti in ce măsurã conflictul lor poate fi stins prin mediere şi care sunt avantajele recurgerii la procedura medierii raportate la propria cauză, economisind astfel timp şi bani, diminuând totodatã stresul suplimentar, fără a plăti un onorariu de mediator pentru informaţiile primite.

 Potrivit art. 20, din O.U.G. nr. 51/2008-privind ajutorul public judiciar, persoana care indeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8, alin. 1, sau 2, din prezenta ordonantă, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru si a sumelor acordate cu titlu de onorariu de mediator, dacă se vor incadra in conditiile stbilite de art. 8, din O.U.G. nr. 51/2008 si, foarte important, dacă vor apela la mediere inainte de declansarea procesului civil dar si după declansarea acestuia, dar inainte de prima zi de infătisare. O.U.G. nr. 51 din 21.04.2008 (actualizată)-privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

 Important :Pentru a beneficia de toate aceste facilităti conferite de lege privind ajutorul public judiciar, birourile noastre de mediator va asigura clientilor nostri asistentă juridică de calitate prin colaborările cu anumite cabinete de avocat specializate pe diferite domenii de activitate.

 Onorariu de mediator

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *