Medierea in sistemul bancar si in cel al asigurarilor

Consumatorii pot apela la un mediator autorizat,

pentru stingerea litigiului cu orice Banca dar si cu firmele de aigurare

Birourile noastre de mediere,

Biroul de mediator –  Sava Marius Claudiu ;

Biroul de mediator – Popescu Tiberiu, 

Sigla Consiliului de mediere, mediator, mediere in Ploiesti, mediere in Prahova

Sigla Consiliului de mediere, mediator, mediere in Ploiesti, mediere in Prahova

 sunt specializate in dispute si litigii atat in domeniul bancar, cat si al sistemului de asigurare, referitoare la clauze contractuale abuzive, comisioane sau dobanzi percepute nelegal, cat si neplata pentru anumite daune pentru care asiguratul le-a platit la firma de asigurare (RCA, CASCO, daune provenite de la asigurari de viata sau pentru bunuri mobile sau imobile).

Medierea in domeniul bancar si in cel al asigurarilor are drept scop solutionarea conflictele dintre institutiile de credit, societatile de asigurare reasigurare si clientii acestora.

Avantajele medierii in relatia bancheri-clienti, este timpul mult mai redus de solutionare fata de cel necesar in instante si costurile mult mai reduse decat cele implicate de un proces.

De instantele de judecata se feresc tot mai mult atat bancile, cat si firmele de asigurare, care au pierdut foarte multe procese cu clientii.

Potrivit Legii nr. 192/2006, mediatorul este persoana cu o pregatire speciala in domeniu, care clarifica pozitiile partilor, dorintele si nevoile acestora, explica realitati si dezvolta optiuni, analizeaza informatiile si conflictul în scopul de a facilita comunicarea dintre parti pentru ca acestea sa si identifice nevoile si sa ajunga, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate, la un acord reciproc convenabil, eficient si durabil.

In comparatie cu alte proceduri, medierea are avantajul de a oferi rezultate care sa fie convenabile pentru ambele parti aflate in conflict, care sa le satisfaca mai bine interesele si care sa fie, prin urmare, mai durabile.

Puteti apela la Birourile noastre de mediere, pentru a va solutiona rapid si convenabil problemele.

In situatia in care nu resuiti sa rezolvati disputa cu Banca prin mediere, birourile noastre va stau la dispozitie in recomandarile de avocati specializati in dreptul bancar, pentru rezolvarea conflictului in instanta.

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

  Diverse conflice sau litigii atat din domeniul bancar, cat si sistemul de asigurare, ce pot fi mediate de catre birourile noastre :

1.   necomunicarea majorarii ratei dobanzii si a comisioanelor;

2.  clauzele abuzive din contractele existente;

3.  dobanzi calculate gresit;

4.  cresterea nejustificata a dobanzilor si a comisioanelor pe perioada derularii contractului;

5.  neplata la timp de catre clienti a ratelor la credite;

6.  introducerea de noi comisioane nestipulate in contract;

7.  litigii intervenite intre banci si colaboratorii externi;

8.  necomunicarea majorarii ratei dobanzii si a comisioanelor;

9.  modificarea clauzelor contractuale fara acordul partilor;

10.  inregistrarea nejustificata ca rau platnic la Biroul de Credit;

11.  renegocierea contractelor de credit;

12.  alte tipuri de conflicte financiar bancare;

13.  achitara cu intarzierea in mod repetat a ratelor si a dobanzilor;

14.  refuzul clientilor de a achita dobanzile si majorarile calculate legal;

15.  renegocierea contractelor de credit;

16.  neplata pentru anumite daune pentru care asiguratul le-a platit la firma de asigurare (RCA, CASCO, daune provenite de la asigurari de viata sau pentru bunuri mobile sau imobile).

Discutiile referitoare la clauzele abuzive din contractele bancare, fac parte din obiectul de reglementare a institutiei medierii, deci oricand se poate discuta un asemenea obiect care tine de o clauza abuziva, in fata unui mediator autorizat, intr-o procedura cat se poate de confidentiala cu institutia care a reglementat contractul ce ar putea contine o astfel de clauza abuziva.

Institutia medierii este o procedura confidentiala, asa cum prevede legea, iar mediatorul nu da solutii, doar partile gasesc o solutie, care se pune in scris in acordul de mediere, iar acea intelegere trebuie sa respecte criteriile legale, adica trebuie sa nu incalce dispozitiile legale in vigoare. conform legii mediatorul doar faciliteaza discutia si comunicarea intre parti, partile sunt cele care dispun asupra solutiei pe care doresc sa o aplice.

Conflictele dintre clienti si banci fac de mult timp obiectul unei intense campanii de mediatizare, motivata de faptul ca ele decurg in cea mai mare masura din modul cum este enuntat contractul de credit,  care reglementeaza relatia contractuala stabilita intre institutia creditoare si client.

Deseori conflictul nu este generat de starea de incapacitate de plata,  ci de modul de aplicare a clauzelor contractuale , in special a celor ce reglementeaza modul de stabilire, calcul si aplicare a diverselor dobanzi, comisioane de administrare, sau gestionare credit si a altor cauze de modificarea unilaterala a unor clauze contractuale, fara instiintarea scrisa a clientului si semnarea unor acte aditionale modificatoare.

Foarte important este ca , in situatia in care partile ajung la un acord , acesta sa nu determine pentru client o situatie mai agravata sau mai dezavantajoasa decat cea in care se afla la debutul conflictului, intrucat in procedura medierii consumatorii pot apela la specialist in domeniu (experti contabili, avocati, auditori financiari, consulatnti fiscali bancari, etc.).

 Atentie consumatori !!!  Aveti la indemana pentru rezolvarea tuturor litigiilor cu bancile, avand parghii de a apela cu toata increderea la un mediator autorizat, pentru stingerea oricarui conflict/litigiu legat de acesta calitate de consummator.

Mediere, mediator, conciliere, tranzactie, litigiu, divort

Mediere, mediator, conciliere, tranzactie, litigiu, divort

  Conform Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea si organizarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, in cazul in care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.

  Persoanele fizice sau persoanele juridice consumatori au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.

Conform art. 60^1, alin. Lit. a, din Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea si organizarea profesiei de mediator,  se prevede :

1)  In litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele materii :

a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.

 Important :Pentru a beneficia de toate aceste facilitati conferite de lege privind apelarea la un medioator autorizat, birourile noastre de mediator va asigura clientilor asistenta juridica de calitate prin colaborarile cu anumite cabinete de avocat specializate pe diferite domenii de activitate, acestia fiind in masura sa va acorde consultanta de specialitate pentru rezolvarea unei medieri durabile in timp.

 Pentru a apela la un mediator autorizat, puteti contacta  :

 – Biroul de mediator –  Sava Marius Claudiu ;

Biroul de mediator – Popescu Tiberiu, APELAND  LA  URMATORII  MEDIATORI  AUTORIZATI : 

 

Sava Marius consilier juridic, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, auditor certificare ISO, inspector protectie civila, atestat de mediu, 0724805848

  Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

tel. 0724-805848,

   e-mail :   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com


Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

   inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

   e-mail : tibipope@yahoo.com

www.fisapostului.eu

Mai jos aveti expuse cateva acte normative care protejeaza consumatorii si care va dau dreptul de a stinge litigiul la un mediator autorizat, fata de legislatia mentionata :

LEGE nr. 193 din 6.11.2000 (republicata)-privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008

Data intrarii in vigoare : 18.04.2008

 ART.1 (1) Orice contract incheiat intre profesionisti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate.

ART.2 (1) Prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

(2) Prin profesionist se intelege orice persoana fizica sau juridica autorizata, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop in numele sau pe seama acesteia.

ART.3 (1) Prevederile prezentei legi se aplica si bonurilor de comanda sau bonurilor de livrare, biletelor, tichetelor si altora asemenea care contin stipulari sau referiri la conditii generale prestabilite.

(2) Clauzele contractuale prevazute in temeiul altor acte normative in vigoare nu sunt supuse dispozitiilor prezentei legi.

    CAP. II  –  Drepturile si obligatiile partilor contractante

 ART.4 1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

 2) O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de profesionisti pe piata produsului sau serviciului respectiv.

3) Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Daca un profesionist pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.

4) Lista cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta lege reda, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

 5) Fara a incalca prevederile prezentei legi, natura abuziva a unei clauze contractuale se evalueaza in functie de:

a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul incheierii acestuia;

b) toti factorii care au determinat incheierea contractului;

c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.

6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociaza nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerintele de pret si de plata, pe de o parte, nici cu produsele si serviciile oferite in schimb, pe de alta parte, in masura in care aceste clauze sunt exprimate intr-un limbaj usor inteligibil.

ART.5 In cazul contractelor standard preformulate, profesionistul are obligatia sa remita, la cerere, oricarei persoane interesate un exemplar din contractul pe care il propune.

ART.6 Clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.

ART.7  In masura in care contractul nu isi mai poate produce efectele dupa inlaturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este indreptatit sa ceara rezilierea contractului, putand solicita, dupa caz, si daune-interese.

     CAP III –  Organele abilitate pentru constatarea contraventiilor si solutionarea litigiilor

 ART.8  Controlul respectarii dispozitiilor prezentei legi se face de reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, precum si de specialisti autorizati ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor.

ART.9 Organele de control efectueaza verificari la sesizarea persoanelor prejudiciate prevazute la art. 2 alin. (1) sau din oficiu.

ART.10 Profesionistii au obligatia de a prezenta organelor de control, in original, contractele incheiate cu consumatorii.

ART.11 Organele de control abilitate incheie procese-verbale prin care se consemneaza faptele constatate cu ocazia verificarilor facute, precum si articolele din lege incalcate de profesionist.

ART.12 Procesul-verbal se transmite, dupa caz, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit fapta sau in a carei raza teritoriala contravenientul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul.

ART.13 1) Instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, aplica sanctiunea contraventionala conform art. 16 si dispune, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, in masura in care contractul ramane in fiinta, sau desfiintarea acelui contract, cu daune-interese, dupa caz.

2) In caz contrar, instanta va anula procesul-verbal intocmit.

Conform art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 30 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 ianuarie 2013, prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in procesele incepute in perioada 15 februarie 2013-30 iunie 2013.

 Art.14 Consumatorii prejudiciati prin contracte incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecatoresti in conformitate cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.

 LISTA

cuprinzand clauzele considerate ca fiind abuzive

 1) Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care :

a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fara a avea un motiv intemeiat care sa fie precizat in contract.

 Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor in temeiul carora un furnizor de servicii financiare isi rezerva dreptul de a modifica rata dobanzii platibile de catre consumator ori datorata acestuia din urma sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fara o notificare prealabila, daca exista o motivatie intemeiata, in conditiile in care profesionistul este obligat sa informeze cat mai curand posibil despre aceasta celelalte parti contractante si acestea din urma au libertatea de a rezilia imediat contractul.

Prevederile acestei litere nu se opun, de asemenea, clauzelor prin care profesionistul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durata nedeterminata, in conditiile in care profesionistul are obligatia de a-l informa pe consumator, printr-o notificare prealabila transmisa in termen rezonabil, pentru ca acesta din urma sa aiba libertatea de a rezilia contractul;

b) obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului;

c) obliga consumatorul sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, chiar si in situatiile in care profesionistul nu si le-a indeplinit pe ale sale;

d) dau dreptul profesionistului sa prelungeasca automat un contract incheiat pentru o perioada determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada limita la care acesta putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta;

e) dau dreptul profesionistului sa modifice unilateral, fara acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

f) dau dreptul profesionistului sa constate unilateral conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;

g) dau dreptul exclusiv profesionistului sa interpreteze clauzele contractuale;

h) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului sa pretinda despagubiri in cazurile in care profesionistul nu isi indeplineste obligatiile contractuale;

i) obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;

j) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului de a denunta sau de a rezilia unilateral contractul, in cazurile in care:

 – profesionistul a modificat unilateral clauzele prevazute la lit. e);

– profesionistul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale;

– profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale;

k) exclud sau limiteaza raspunderea legala a profesionistului in cazul vatamarii sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor si serviciilor;

l) exclud dreptul consumatorului de a intreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in special prin arbitraj;

m) permit in mod nejustificat impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract;

n) dau dreptul profesionistului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane – agent, mandatar etc. -, fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;

 o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie catre profesionist cu o creanta pe care el ar avea-o asupra profesionistului;

 p)prevad ca pretul produselor este determinat la momentul livrarii sau permit vanzatorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creste preturile, fara ca, in ambele cazuri, sa acorde consumatorului dreptul de a anula contractul in cazul in care pretul final este prea mare in raport cu pretul convenit la momentul incheierii contractului.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preturilor, atat timp cat sunt legale, cu conditia ca metoda prin care preturile variaza sa fie descrisa in mod explicit;

r) permit profesionistului obtinerea unor sume de bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii contractului de catre profesionist;

s) dau dreptul profesionistului sa anuleze contractul in mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si pentru consumator;

t) dau dreptul profesionistului sa inceteze contractul incheiat pentru o durata nedeterminata fara o notificare prealabila rezonabila, cu exceptia unor motive intemeiate.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare isi rezerva dreptul de a dispune in mod unilateral incetarea unui contract incheiat pe o perioada nedeterminata si fara o notificare prealabila in cazul unui motiv intemeiat, cu conditia ca furnizorul sa fie obligat sa informeze imediat celelalte parti contractante.

    (2) Dispozitiile alin. (1) lit. a), p) si t) nu sunt aplicabile in cazul :

a) tranzactiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare si altor produse sau servicii, in cazul in care pretul este legat de fluctuatiile cotatiei bursiere sau ale indicelui bursier ori ale unei rate de schimb pe piata financiara, pe care vanzatorul sau furnizorul nu le poate controla;

b) contractelor pentru cumpararea sau vanzarea de devize, cecuri de calatorie, ordine de plata internationale emise in devize sau alte instrumente de plata internationale.

    LEGE nr. 363 din 21.12.2007- privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor

 EMITENT:     PARLAMENTUL

 PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 28.12.2007

 Data intrarii in vigoare : 31.12 .2007

 4. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins :”(3) Plangerile consumatorilor si stabilirea procedurilor de despagubire in materie de contracte pentru furnizarea de servicii financiare la distanta pot fi rezolvate si pe cale extrajudiciara, in baza dispozitiilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.”

  ORDONANTA nr. 85 din 19.08.2004 (republicata)-privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 13.05.2008

Data intrarii in vigoare : 13.05.2008

  ART.23 1) Prevederile prezentei ordonante nu ingradesc dreptul consumatorilor de a formula reclamatii si sesizari in apararea intereselor lor pentru rezolvarea neintelegerilor legate de incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare.

 Autoritatea competenta pentru solutionarea reclamatiilor si sesizarilor consumatorilor ce decurg din incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

3) Plangerile consumatorilor si stabilirea procedurilor de despagubire in materie de contracte pentru furnizarea de servicii financiare la distanta pot fi rezolvate si pe cale extrajudiciara, in baza dispozitiilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 31 din 27.06.2012

pentru modificarea unor acte normative in domeniul serviciilor de plata

 ART.I  Articolul 179 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.179. (1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor diferende dintre utilizatorii si prestatorii serviciilor de plata si fara a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plata de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plata si alte parti interesate pot recurge la procedura medierii, in temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006-privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.

2) In cazul disputelor transfrontaliere, mediatorii coopereaza in mod activ cu organismele din alte state membre care asigura solutionarea pe cale extrajudiciara a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata.”

ORDONANTA DE URGENTA nr. 31 din 27.07.2012

pentru modificarea unor acte normative in domeniul serviciilor de plata

  Avand in vedere necesitatea imbunatatirii cadrului legal privind procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor in domeniul serviciilor financiare, in scopul implementarii in mod unitar si eficient la nivel national a dispozitiilor relevante cuprinse in legislatia Uniunii Europene, luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avand in vedere ca neadoptarea cu celeritate a modificarilor legislative preconizate duce la perpetuarea caracterului neadecvat al procedurii de solutionare a diferendelor in domeniul serviciilor financiare care, in prezent, este de natura sa genereze confuzie si incertitudine in randul consumatorilor cu privire la rolul Bancii Nationale a Romaniei, din cauza faptului ca solutionarea pe cale extrajudiciara a diferendelor de catre banca centrala nu se circumscrie atributiilor sale de autoritate de supraveghere prudentiala a institutiilor de credit si a institutiilor de plata, ci vizeaza mai curand domeniul protectiei consumatorilor, din acelasi motiv fiind intampinate dificultati in solutionarea reclamatiilor, existand riscuri juridice si reputationale semnificative pentru banca centrala. Din ansamblul aspectelor mentionate rezulta consecinta neindeplinirii obligatiei Romaniei, decurgand din actele legislative ale Uniunii Europene, de a asigura proceduri extrajudiciare adecvate si eficace de solutionare a litigiilor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata.

Intrucat aspectele vizate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART.I  Articolul 179 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins :

 „Art. 179. (1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor diferende dintre utilizatorii si prestatorii serviciilor de plata si fara a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plata de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plata si alte parti interesate pot recurge la procedura medierii, in temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) In cazul disputelor transfrontaliere, mediatorii coopereaza in mod activ cu organismele din alte state membre care asigura solutionarea pe cale extrajudiciara a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata.”

ART. II  Articolul 101 din Legea nr. 127/2011-privind activitatea de emitere de moneda electronica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.101.   Dispozitiile art. 179 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste procedurile extrajudiciare de reparatie adecvate si eficace pentru solutionarea diferendelor decurgand din prezenta lege.”

ART.III   Cererile de solutionare a diferendelor inregistrate la Banca Nationala a Romaniei pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonantei de urgenta vor fi solutionate conform procedurii in vigoare pana la aceasta data.

Toate actele normative de mai sus sunt coroborate cu LEGEA nr. 192 din 16 mai 2006(actualizata)-privind medierea si organizarea profesiei de mediator

 Pentru a stinge litigiul aparut cu Bancile, dumneavoastra in calitate de consumator, conform legii, va puteti adresa unui mediator autorizat, pentru rezolvarea problemelor pe cale amiabila.

 

Sava Marius consilier juridic, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, auditor certificare ISO, inspector protectie civila, atestat de mediu, 0724805848

   Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

tel. 0724-805848,

   e-mail :   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

 

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

   Apelati la inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

   e-mail : tibipope@yahoo.com

  www.fisapostului.eu

 

mediere cu banca si firma de asigurare

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *