Avocat – Mediator

Parteneriat  Avocat – Mediator,  Case de avocatura – Mediator,  Baroruri de avocat – Mediator

 

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

Avocatul mediator nu poate conform legii sa reprezente sau sa asiste vreuna dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala, avand ca obiect conflictul supus medierii, de aceea se impune armonizarea serviciilor de mediere cu serviciile de avocatura.

Un avocat poate colabora foarte bine in serviciile de mediere, avand in vedere colaborarea reciproc avantajoasa cu birourile noastre de mediator.

Drepturi parintesti, divort, mediere, mediator, intelegere, incredintarea copiilor, partaj

Drepturi parintesti, divort, mediere, mediator, intelegere, incredintarea copiilor, partaj

 In acest sens, avocatul poate recomanda inainte de a reprezenta interesele juridice oricarei parti, sa se adreseze unui mediator autorizat si chiar sa reprezinte partea in procedura medierii.

Eficienta si profesionalismul birourilor noastre de mediator, se datoreaza experientei si pregatirii noastre profesionale in diferite domenii de activitate, dar in special al medierii conflictelor pe orice tip de disputa.

Modificarile aduse conform Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea si exercitarea profesiei de mediator (Legea nr. 192 2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator), se instituie obligatia legala pentru parti ca, anterior declansarii unei actiuni in instanta sau pana la termenul dat de instant, sa se prezinte la mediator in vederea informarii cu privire la posibilitatea solutionarii diferendelor pe calea medierii.

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

 Conform acestei legii, clientii birourilor de avocatura, au nevoie pentru a demara respectiv a continua demersurile juridice de cel putin un document emis de la biruurile noastre de mediator autorizat care colaboreaza cu acordul partilor in conflict la un specialist in fiecare domeniu de activitate.

Bineinteles la acestea la acesta se adauga si situatiile in care partile  prefera/accepta medierea,  iar recomandarile noastre sunt ca partile sa fie insotite in cadrul medierii de avocatul angajat pentru reprezentare de la cabinetul de avocat sau casele de avocatura.

Se poate spune din practica de specialitate ca indiferent de parerile impartite asupra rolului medierii, adevarul este practica il impune este acela al unei colaborari eficiente intre reprezentatii celor doua profesii (avocat – mediator).

Un alt argument in sustinerea ideii de colaborare avocat – mediator este reprezentat de art.  36 din Legea nr. 192/2006, care stipuleaza ca : ,,Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii”.

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

 Prin urmare avocatul care a parcurs etapele de instruire si care a depus demersurile de a se autoriza ca mediator, nu poate practica ambele profesii in relatia cu un singur client. Acelasi argument se aplica si caselor de avocatura care sunt impiedicate de aceasta prevedere sa angajeze un mediator care sa elibereze documentele necesare propriilor clienti.

 

Mai mult, barourile de avocati, pot conform Legii nr. 51/1995-<LLNK 11995    51 11 211   0 17>pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările ulterioare ( LEGEA nr. 51 din 07.06.1995(republicată)-pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat ), coroborate cu Statutul profesiei de avocat din 03.12.2011Statutul profesiei de avocat), sa apeleze la mediatori autorizati in orice litigiu între membrii baroului în legătură cu exercitarea profesiei, care stipuleaza ca :

ART. 75

(1) Orice litigiu între membrii baroului în legătură cu exercitarea profesiei va fi adus la cunoştinţa decanului.

(2) Decanul va încerca medierea în vederea soluţionării amiabile a litigiului.

(3) Prevederile privind procedura medierii şi a arbitrajului din prezentul statut se aplică în mod corespunzător. 

Mediere, mediator, intelegere, conflict, litigiu, fisa postului

Mediere, mediator, intelegere, conflict, litigiu, fisa postului


ART. 76

(1) Hotărârile adoptate de adunarea generală sau de consiliul baroului pot fi anulate de Consiliul U.N.B.R. numai pentru motive de nelegalitate ori de încălcare a prevederilor prezentului statut, cu respectarea autonomiei baroului.

(2) Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului, în termen de 15 zile de la data comunicării.

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848, 0729958594

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848, 0729958594

 SUBSECŢIUNEA a 2-a

 Medierea

ART. 252

(1) Decanul baroului poate propune părţilor o procedură de mediere şi le comunică numele mediatorului pe care l-a propus.

(2) Dacă una dintre părţi refuză medierea, litigiul nu va putea fi soluţionat decât prin procedura arbitrajului prevăzută de art. 255 şi următoarele.

ART. 253

(1) După ce părţile au acceptat propunerea de mediere, decanul baroului va fixa durata procedurii de mediere, care nu poate fi mai mare de 3 luni. În cazul litigiilor ce decurg din contracte de colaborare sau de salarizare, termenul nu poate fi mai mare de o lună.

(2) Activitatea mediatorului este gratuită.

ART. 254

(1) Mediatorul poate proceda la consultarea părţilor fie împreună, fie separat, pentru a constata punctele asupra cărora există divergenţă şi modalităţile în care interesele părţilor pot fi conciliate. 

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848, 0729958594

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848, 0729958594

(2) La sfârşitul medierii, mediatorul va redacta un proces-verbal semnat şi de părţi, în care va consemna concilierea acestora. În caz de eşec parţial sau total al medierii, procesul-verbal va cuprinde pretenţiile asupra cărora părţile au convenit sau, după caz, punctele asupra cărora părţile au opinii diferite şi care vor fi comunicate decanului pentru a da curs procedurii arbitrajului.

3) Procesul-verbal va fi comunicat decanului, care, în cazul consemnării eşecului medierii, îl va comunica părţilor în vederea parcurgerii procedurii arbitrajului.

Daca doriti sa stabiliti un parteneriat in Ploiesti sau in diferite locatii din tara, cu Birourile noastre de Mediator, puteti sa ne contactati, dupa cum urmeaza :

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

 

  Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

 tel. 0724-805848,

 e-mail :   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

 

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

 

 inginer – Popescu Tiberiu(mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

 e-mail : tibipope@yahoo.com

 www.fisapostului.eu

 

Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu ;

Biroul de mediator – Popescu Tiberiu,

poate colabora atat in Ploiesti, cat si in tara, conform art. 22, din Legea nr. 192/2006, cu diversi specialisti :

cabinete de avocat ;

experti tehnici si experti contabili ;

traducatori autorizati ;

medici specializati pe diferite domenii ;

specialist in societati de asigurare sau ai institutiilor financiare si din cadrul bancilor ; 

–  specialist in dreptul de autor si a drepturilor conexe ;

auditori financiari sau inspectori fiscali.

 avocat, mediator

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *