Au aparut modificari importante in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

S.C. ,,TIBMAR PREST SERV” S.R.L. prin reprezentantii sai, consilier juridic Sava Marius Claudiu si inginer Popescu Tiberiu, isi propune sa asigure consiliere profesionala in domeniile enuntate in site-ul societatii.

ATENTIE  ANGAJATORI !  Prin H.G. nr. 767/19.10.2016-pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, au aparut modificari importante in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.   

 De aceea trebuie sa luati toata masurile care se impun pentru elaborarea Fisei  postului care nu intra in categoria documentelor ce trebuie depuse in evidenta Inspectoratelor Teritoriale de Munca, dar se solicita de catre orice inspector (inspectorii de la relatiile de munca si inspectorii din cadrul directiei de securitate si sanatate in munca) cat si de catre alte organe de specialiate de control (inspectorii I.T.M., I.S.U., etc.).

 Fisa postului este unul dintre cele mai importante documente din domeniul procesului muncii, intre angajator si salariat.

 Atentie angajatori !   Orice fisa de post trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente specifice : – denumirea postului ; – clasificatia din COR ; – nivelul de studii al postului/ competentele postului ; – relatiile ierarhice si functionale ale postului ; – obiectivele postului ; – definirea principalelor sarcini de serviciu conform contractului de munca, securităţii şi sănătăţii în muncă, apararea impotriva incendiilor/situatii de urgenta.


    Atentie angajatori ! 
 
 Orice fisa de post trebuie sa fie coroborata cu Regulamentul intern pe societate care trebuie redactat obligatoriu in vederea evitarii oricarei sanctiuni contraventionaler dar si fata de unele riscuri de a nu putea trage la raspundere disciplinara sau patrimoniala angajatul daca nu indeplineste sarcinile de munca stipulate in aceste documente foarte importante.

 Mai mult, trebuie sa elaborate toate documentele in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform H.G. nr. 767/19.10.2016, a adus modificari la H.G. nr. 1.425/2006, care se modifică şi se completează după cum urmează :

     1. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu următorul cuprins:

    „Art. 80^1. – Durata instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru fiecare dintre cele 3 faze prevăzute la art. 77 şi pentru instruirea periodică efectuată suplimentar celei programate prevăzută la art. 98, nu va fi mai mică de 1 oră şi se stabileşte prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, datat şi aprobat de către angajator.”

     2. La articolul 87, alineatul (2) se abrogă.

     3. La articolul 87, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins :    „(3) Persoanelor prevăzute la art. 82 li se vor prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate.”

     4. La articolul 92, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins :    „(2) Durata instruirii la locul de muncă se stabileşte de către angajator, împreună cu :

    a) conducătorul locului de muncă respectiv; sau

    b) lucrătorul desemnat; sau

    c) serviciul intern de prevenire şi protecţie; sau

    d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.”

     5. La articolul 96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins :   „(2) Intervalul dintre două instruiri periodice şi periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru.”

     6. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins :  „Art. 99. – Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 se stabileşte de către angajator, împreună cu :

    a) conducătorul locului de muncă respectiv; sau

    b) lucrătorul desemnat; sau

    c) serviciul intern de prevenire şi protecţie; sau

    d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.”

   CONTACT        

        S.C. ,,TIBMAR PREST SERV” S.R.L.

 Sava Marius Claudiu  –Tel. : 0724.805.848. e-mail : gimaris2003@yahoo.com 

 Popescu Tiberiu – Tel. : 0729.958.594, e-mail :    tibipope@yahoo.com

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *