Sindicatele pot apelata la un mediator autorizat

Sindicatele pot apelata la un mediator autorizat, pentru rezolvarea litigilor de munca

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848,0729958594

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848,0729958594

Conform Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul litigiilor de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă.

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848,0729958594

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848,0729958594


Conform art. 60^1, alin. Lit. a, din Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  se prevede :

„Art. 60^1.   (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii :   e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ( Legea nr. 192 din 16 mai 2006 )

 

Pentru a stinge litigiul aparut in domeniul relatiilor de munca, conform LEGII nr. 62/10.05.2011 (republicata)-dialogului social, va puteti adresa unui mediator autorizat, pentru rezolvarea problemelor pe cale amiabila.

 

Sava Marius consilier juridic, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, auditor certificare ISO, inspector protectie civila, atestat de mediu, 0724805848

    Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

 tel. 0724-805848,

 e-mail :   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

 

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

   inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

 e-mail : tibipope@yahoo.com

 www.fisapostului.eu

 

 Mediere

  LEGEA nr. 62/10.05.2011 (republicata)-dialogului social

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: M. OF. nr. 625/31.08.2012

Data intrarii in vigoare : 31.08.2012

 SECTIUNEA a 5-a  Atributiile organizatiilor sindicale

 

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

 ART. 27   In vederea realizarii scopului pentru care sunt constituite, organizatiile sindicale au dreptul sa foloseasca mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petitie, pichet de protest, mars, miting si demonstratie sau greva, in conditiile prevazute de lege.

ART.167 Concilierea, medierea si arbitrarea conflictelor colective de munca se fac numai intre partile aflate in conflict.

ART. 178    (1) In cazul in care conflictul colectiv de munca nu a fost solutionat ca urmare a concilierii organizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, respectiv de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz, partile pot hotari, prin consens, initierea procedurii de mediere, in conditiile prezentei legi.

  (2) Pentru medierea conflictelor individuale de munca sunt aplicabile prevederile <LLNK 12006   192 10 202  73 40>art. 73 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

 ART.180 Mediereasau arbitrajul conflictului colectiv de munca este obligatorie/obligatoriu daca partile, de comun acord, au decis acest lucru inainte de declansarea grevei sau pe parcursul acesteia.

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare


ART.188 Pe durata in care revendicarile formulate de angajati sunt supuse medierii ori arbitrajului, acestia nu pot declansa greva sau, daca greva este declansata, aceasta se suspenda in conditiile art.197 alin. (3).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *